Transmembrane amyloid-related proteins in CSF as potential biomarkers for Alzheimer’s disease

Lopez-Font I, Cuchillo-Ibañez I, Sogorb-Esteve A, Garcia-Ayllon MS, Saez-Valero J
Revista Front Neurol
Año de publicación 2015
Volumen: Páginas(inicio-fin) 6:UNSP 125

Grupos de Investigación