Molecular Mechanisms Controlling the Migration of Striatal Interneurons

Villar-Cerviño V, Kappeler C, Nobrega-Pereira S, Henkemeyer M, Rago L, Nieto MA, Marin O
Revista J Neurosci
Año de publicación 2015
Volumen: Páginas(inicio-fin) 35(23):8718

Grupos de Investigación