HNK-1 Carrier Glycoproteins Are Decreased in the Alzheimer’s Disease Brain

Garcia-Ayllon MS, Botella-Lopez A, Cuchillo-Ibañez I, Rabano A, Andreasen N, Blennow K, avila J, Saez-Valero J
Revista Mol Neurobiol
Año de publicación 2017
Volumen: Páginas(inicio-fin) 54(1):188

Grupos de Investigación