beta-amyloid controls altered Reelin expression and processing in Alzheimer’s disease

Botella-Lopez A, Cuchillo-Ibañez I, Cotrufo T, Mok SS, Li QX, Barquero MS, Dierssen M, Soriano E, Saez-Valero J
Revista Neurobiol Dis
Año de publicación 2010
Volumen: Páginas(inicio-fin) 37(3):682

Grupos de Investigación