Properties of the epileptiform activity in the cingulate cortex of a mouse model of LIS1 dysfunction.

Domínguez-Sala E, Andreu-Cervera A, Martín-Climent P, Murcia-Ramón R, Martínez S, Geijo-Barrientos E
Revista Brain Struct Funct.
Año de publicación 2022
Volumen: Páginas(inicio-fin) 227 (5): 1599-1614

Grupos de Investigación