Layer 2/3 Pyramidal Neurons of the Mouse Granular Retrosplenial Cortex and Their Innervation by Cortico-Cortical Axons

Robles RM, Domínguez-Sala E, Martínez S, Geijo-Barrientos E
Revista Front Neural Circuits
Año de publicación 2020
Volumen: Páginas(inicio-fin) 14:576504

Grupos de Investigación