Gestational Exposure to Sodium Valproate Disrupts Fasciculation of the Mesotelencephalic Dopaminergic Tract, With a Selective Reduction of Dopaminergic Output From the Ventral Tegmental Area

Ádám Á, Kemecsei R, Company V, Murcia-Ramón R, Juarez I, Gerecsei LI, Zachar G, Echevarría D, Puelles E, Martínez S, Csillag A
Revista Front Neuroanat
Año de publicación 2020
Volumen: Páginas(inicio-fin) 14:29

Grupos de Investigación