DDRprot: a database of DNA damage response-related proteins

Andres-Leon E, Cases I, Arcas A, Rojas AM
Revista Database (Oxford)
Año de publicación 2016
Volumen: Páginas(inicio-fin) baw123

Grupos de Investigación