Adenosine A2A Receptors Contribute to the Radial Migration of Cortical Projection Neurons through the Regulation of Neuronal Polarization and Axon Formation

Alçada-Morais S, Gonçalves N, Moreno-Juan V, Andres B, Ferreira S, Marques JM, Magalhães J, Rocha JMM, Xu X, Partidário M, Cunha RA, López-Bendito G, Rodrigues RJ
Revista Cereb Cortex
Año de publicación 2021
Volumen: Páginas(inicio-fin) 31(12):5652

Grupos de Investigación