Fgf8-Related Secondary Organizers Exert Different Polarizing Planar Instructions along the Mouse Anterior Neural Tube

Crespo-Enriquez I, Partanen J, Martinez S, Echevarria D
Revista PLoS ONE
Año de publicación 2012
Volumen: Páginas(inicio-fin) 7(7):e39977

Grupos de Investigación