α3β4 Acetylcholine Nicotinic Receptors Are Components of the Secretory Machinery Clusters in Chromaffin Cells.

Villanueva, J., Criado, M., Giménez-Molina, Y., González-Vélez, V., Gil, A., Gutiérrez, L.M.
Revista Int J Mol Sci .
Año de publicación 2022
Volumen: Páginas(inicio-fin) 23 (16): art. 9101

Grupos de Investigación